Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Anne (2)


Nicolas    Anne    Théodule Changarnier (1793‐1877), vojskovodja,
navajajo gospodično de Palfresnovo,    Anne    Lorieux, Marie Duchemin, Françoisa