Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Ankona (1)


»Zaprt je bil v    Ankoni   , to vem,« mu je Venček segel v besedo.