Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Ankara (1)


Cesta Istanbul-   Ankara    mi je razžrla dušo.