Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Anhovo (1)


Ko se je popravil, je šel v    Anhovo   , v cementarno.