Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Andrejev (3)


Janezom takoj napotili v Simonovo in    Andrejevo    hišo.
Filip je bil doma iz Betsájde, iz    Andrejevega    in Petrovega rodnega mesta.
rjave sline mirno rekel: ‘Anca, po    Andrejeve    cunje sem prišel.’