Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Andrejčkov (2)


ostal zmerom na istem mestu spisov    Andrejčkovega    Jožeta, temveč da gre s časom naprej.
In prav takšen je kot    Andrejčkov   .