Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Andrea (3)


Vstopili so na obrežno ladjo »   Andrea    Doria«.
* * * »   Andrea    Doria« je pristala.
tretja pa je bila prav tako Avstrijka,    Andrea    Mayr, ki je za slovensko predstavnico