Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Anderlič (10)


Lojze Peterle (SKD), člani pa Anton    Anderlič   , Darja Lavtižar Bebler, Igor Bavčar,
vendar je vodja poslanske skupine Tone    Anderlič    ob opombi Miroslava Mozetiča, da bo
smo se poslanski kolegi, gospod Anton    Anderlič   , Janez Podobnik in jaz, pripravili
imenu predlagateljev kolegov Antona    Anderliča    in Janeza Podobnika in sebe, da predlagam
Republike Slovenije, ki sta ga vložila kolega poslanca    Anderlič    in Potrč in katerega sopredlagateljstvo
Liberalne demokracije Slovenije, ki ga bo predstavil gospod Anton    Anderlič   .
ANTON    ANDERLIČ   : V poslanski skupini Liberalne demokracije Slovenije
Gospod    Anderlič   ?
tudi kot prvega napisati, ker se piše    Anderlič   , pa Potrč šele drugi, ker je druga
SAŠO PEČE: Gospod    Anderlič   !