Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Analiza (49)


vstop v EU je Drnovšek odgovoril z    analizo    evropske komisije, češ da je naša država
tiste prakse, ki jo je SKD v svojih    analizah    definirala kot vzrok neuspeha na volitvah,
izbrati snov, načrpati vire, narediti    analizo    iz njih, nato zgostiti zadevo v pripoved,
Izključuje ljudstvo: zastareli srednjeveški    analizi    mora vendar že slediti široka in spontana
Naučila ju je, kaj so    analiza   , sinteza, indukcija, dedukcija in glavni
Ravnokar je prebral neko Berkeleyevo    analizo   .
sta svoja učenca in se znova lotila    analize    njunih lobanj.
Dharmasali pa na podlagi strokovnih    analiz    dokazuje, da se Tibetanci rasno in
Logična    analiza    je za mene vir občutka varnosti, tokrat
To in strašen občutek potrebe po    analizi    tega, kar se dogaja in zakaj je tako.
Čeprav Kartezij v    analizi    dušnih strasti, enako kot v svojih
razumsko    analizo   , modrost v pogledu sub specie aeternitatis.
nekateri radikalni analitiki, da je    analiza    edina prava filozofska metoda.
Vidiš, ta lestev je    analiza   , logika, razum - in kot filozof jo
In zdaj, če se vrnem k    analizi    kot metodi filozofskega spoznanja,
rečem, da poleg aristotelske logične    analize   , ki v svojih modernih različicah prevladuje
cenim fenomenološko, transcendentalno    analizo   , še posebej v njeni izvirni obliki
njej nikakor ne moremo priti zgolj z    analizo    naših zavestnih danosti (kakor je mislil
”Že v pripravljalnih    analizah    [...] postane jasno, da transcendentalni
Husserl v svojih obširnih fenomenoloških    analizah    spomina ni upošteval možnosti kvazispominov,
kot v vsej svoji filozofiji, logično    analizo    - tu predvsem analitični kategoriji
Aristotel ne trdi, da čas ne biva; v    analizi    se pozneje izkaže, da čas v nekem smislu
vrste spreminjanja in pravi, da pri    analizi    časa ”za nas ne bo nobene razlike,
razlogov; zanj je tu, v kontekstu fizikalne    analize    časa, pomembno dvoje:
pripombo verjetno odvrnil, da je v    analizi    treba razlikovati gibanje v prostoru,
Avguštinovih Izpovedi in pravi, da pri    analizi    zavedanja časa (Zeitbewußtsein) ”še
neposredna Husserlova iztočnica pri    analizi    zavedanja časa filozofija Franza Brentana,
Pri Husserlovi    analizi    časa nastopa ton kot tipičen primer
lahko pa - podobno kot v matematični    analizi   , pri diferencialnem računu, kjer govorimo
Reichenbach) - in tako v filozofski    analizi    časa običajno pravimo, da je rast entropije
bil prepričan, da je s svojo kritično    analizo    Biblije, ki zavzema večji del Teološko‐politične razprave,
prištevamo med pionirje sodobne kritične    analize    starih religioznih besedil.
Sicer pa že sam Spinoza vpelje v    analizo    Biblije eksplicitno razlikovanje med
Sašo Dolenc, v:    Analiza    II/2-3, 1998.
državnimi sredstvi na osnovi resnih    analiz    in pripravljenih programov prestrukturiranja.
bo treba pridobiti še več strokovnih    analiz   , ki bodo utemeljile možnosti razvoja
rad bi povedal, da ni nobene ustrezne    analize    niti sedanjega še manj bodočega stanja
pričakovali verjetno vsaj kakšno "swot"    analizo   , ki bi na eni strani obdelala prednosti,
času«, saj so podatke, potrebne za    analizo   , že poslali oba prireditelja iger,
»   Analiza    je bila narejena od leta 1995.
ob sporočilu o rezultatih decembrske    analize    ankete izjavil, da si je gospodarstvo
Ni mi pa nič rekel, saj    analize    ni imel.
Če bi šli z mano v podrobno    analizo   , bi vam pokazala vsako podrobnost.
bi zahteval podrobnejši premislek in    analizo   .
Na to je pokazala tudi empirična    analiza    o tem, kakšne razlike čutijo slovenska
Za nekaj novejših    analiz   , usmerjenih na daljši rok, se zdi,
Tudi po teh    analizah    sta za takšne premike v pogajalskih
Izračun, izpeljan na podlagi    analize    posamičnih primerov, se zdi tukaj povsem
Po    analizah    Unctada (Organizacije OZN za razvoj)