Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Amor (1)


izpustimo priprošenj Veneri, Zefirjem in    Amorjem   .