Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aminadáb (3)


je rodil Hecrón, Hecrónu Rám, Rámu    Aminadáb   , Aminadábu Nahšón, Nahšónu Salmón,
Hecrón, Hecrónu Rám, Rámu Aminadáb,    Aminadábu    Nahšón, Nahšónu Salmón, Salmónu je
Salmón Nahšónov, Nahšón Aminadábov,    Aminadáb    Arníjev, Arní Hecrónov, Hecrón Pêrecov,