Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Amfípola (1)


Potovala sta skozi    Amfípolo    in Apolónijo ter prispela v Tesaloníko,