Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Ambrož (1)


Sveti    Ambrož    pravi, da je sužnost božji dar.