Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Amazonka (1)


srebrnih čepicah bile podobne malim    Amazonkam   .