Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Amazin (1)


»Pri Etanielu,    Amazinu   , Iskirosu...«