Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aman ul Mulk (1)


tri leta pred nenadno smrtjo mehtarja    Aman ul Mulka   .