Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Alples Strojegradnja (2)


kot pomočnik direktorja v podjetju    Alples Strojegradnja   .
(2300 mark na mesec), direktor podjetja    Alples Strojegradnja    (2500 mark na mesec) in finančni direktor