Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Alpinin (1)


krivice, ki se dogajajo ljudem, recimo    Alpininim    delavkam na Colu? Slovenija ima v ustavi,