Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Alkmaion (1)


antični filozofi, recimo Heraklit,    Alkmaion    in stoiki, deloma tudi Platon, res