Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Alja (2)


tekmovali tudi portoroški sestri Teja in    Alja    Černe. Teja je končala na 7. mestu,
komajda dočakala, da sta se s sestro    Aljo    zadnji dan leta vrnili v Portorož.