Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aleksandrov (1)


nevoščljivec, ki je izgnal Aristida;    Aleksandrovo    zaupanje v zdravnika.