Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Alef (1)


predstavi, da bi se neskončno število (   Alef   0) galaksij v eni časovni točki skrčilo