Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Albrecht (1)


Slikar    Albrecht    Dürer, prepričan pristaš reformatorjev,