Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Albinonijev (1)


lepa... kakor Vivaldijev largo, kakor    Albinonijev    adagio...