Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Alberti (1)


arhitekt in polihistor Leon Battista    Alberti    pa je pojmoval arhitekturo kot ”umetnost