Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Albanec (2)


Turki in Furlani,    Albanci    in Hrvati, Slovenci in Makedonci, Vlahi
stare zaveze - Afganistanci, morda tudi    Albanci   .