Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Alan (3)


prestopiti), na katero opozarja tudi    Alan    Donagan v svojem eseju o Spinozovi
”vesoljnega napihnjenja“ (inflation theory,    Alan    Guth, 1981), ki naj bi rešila nekatera
Donagan,    Alan   : ”