Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Akvinski (3)


Glafey, Hotman, Mably itd.; in Tomaž    Akvinski    mu dovoljuje, da se znebi trinoga.
časovnem smislu (tako kot pri Tomažu    Akvinskem   ), saj stvarstvo nima začetka v času,
teologije filozofsko utemeljil Tomaž    Akvinski   , Bog stvarnik svobodno izbere svet,