Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Akvila (4)


Tam je našel Juda, ki mu je bilo ime    Akvila   , po rodu pa je bil iz Ponta.
Siriji, in z njim tudi Priskíla in    Akvila   .
Priskíla in    Akvila    sta ga slišala, ga povabila k sebi
Iskreno vas v Gospodu pozdravljata    Akvila    in Príska s Cerkvijo, ki se zbira v