Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aksija (1)


spomnil Marjanke iz »Kozakov«, nato    Aksije    iz »Tihega Dona« in nato Tilčke, kakršno