Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Akbar (3)


izkoreninili muslimani, na dvoru Mogula    Akbarja    hindujske tantrike razčetverjali s
je v jutranjih mokrotah oglasil Alah    Akbar    AAAAA AA Alah Akbar...
mokrotah oglasil Alah Akbar AAAAA AA Alah    Akbar   ...