Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aishilov (1)


Potemtakem bi morala    Aishilova    beseda veljati mnogo prej za nepravičnika.