Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Airstrip Ena (3)


odporom, to je London, glavno mesto    Airstripa Ena   , po gostoti prebivalstva tretje province
mogel presoditi, pa so bili ljudje v    Airstripu Ena    zvečine majhni, temni in grdi.
bila ta letala eastazijska) v boju za    Airstrip Ena   .