Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Ahil (6)


Homerja in druge pesnike, naj ne opevajo    Ahila   , sina boginje, kako: zdaj leži
dopustno, kakor beremo pri Homerju, da si    Ahil    med jokom in stokom z obema rokama
Tudi pri    Ahilu    samem ni združljivo z njegovo veljavo,
mnenje, da ni spoštljivo tako govoriti o    Ahilu    ali verjeti drugim, če tako govorijo.
moreta veljati za resnični zgodbi, kako    Ahil    vlači Hektorjevo truplo okoli Patroklovega
mladih ljudi prepustiti veri, da je bil    Ahil   , sin boginje in Peleja, tako razumnega