Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Ahačev (1)


evropsko dvajseto stoletje, njegovo in    Ahačevo    in Zupanovo izkušnjo, konglomerat slovenske