Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Agrípa (14)


Pavel pred kraljem    Agrípo    in Bereníko
Čez nekaj dni sta prišla kralj    Agrípa    in Bereníka v Cezaréjo na vljudnostni
človeka bi tudi jaz rad slišal,« je rekel    Agrípa    Festu.
Naslednje jutro sta v velikem sijaju prišla    Agrípa    in Bereníka.
»Kralj    Agrípa    in vi vsi, ki ste z nami tu navzoči!
sèm pred vas, zlasti predte, kralj    Agrípa   , da bi po zaslišanju vedel, kaj naj
Pavel se zagovarja pred    Agrípom   
   Agrípa    je rekel Pavlu:
očitajo, danes zagovarjam pred tabo, kralj    Agrípa   , ker temeljito poznaš vse judovske
Zato, kralj    Agrípa   , nisem mogel biti neposlušen nebeški
Pavel poziva    Agrípa   , naj sprejme vero
Ali verjameš prerokom, kralj    Agrípa   ?
   Agrípa    pa je rekel Pavlu:
   Agrípa    je rekel Festu: