Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aghakhanov (1)


videti manjšo ambulanto in šolo - znak    Aghakhanovega    fonda usmiljenja.