Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Agazzi (6)


Italijanski filozof kozmolog Evandro    Agazzi    je zapisal:
našla mnoge vezi s filozofijo...“ [   Agazzi   , 203 in 208]
   Agazzi   , Evandro: ”
Evolution of the Universe, ur. E.    Agazzi    & A. Cordero, Kluwer Academic Publishers,
E.    Agazzi   , ”Univerzum kot znanstveni in filozofski problem“,
E.    Agazzi    & A. Cordero, Kluwer Academic Publishers,