Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Agamemnon (7)


veljati za sanje, ki jih Zevs pošlje    Agamemnonu   , kakor ne moremo hvaliti pri Aishilu,
pohlepa po denarju sprejme darove od    Agamemnona    in če je le za denar pripravljen izročiti
pesnik pravi, da se je Hrises obrnil na    Agamemnona    s prošnjo, naj mu vrne hčer; ta se
polni spoštovanja, privolili v to, le    Agamemnon    se je razsrdil in mu zapovedal, naj
»Palamedes prikazuje v tragedijah    Agamemnona    zmerom kot smešnega vojskovodjo.
Kakor da prej ne bi bile preštete in    Agamemnon    ne bi vedel, koliko nog ima, ker ni
Sanarel prav tako zlagana kot Aigist in    Agamemnon   .