Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Adrien (3)


Agronom in politik    Adrien    Gasparin (1783‐1862) je napisal vrsto
Claude    Adrien    Helvétius (1715‐1771), filozof materialističnega
Kartezijev prvi biograf, njegov sodobnik    Adrien    Baillet v knjigi La Vie de Monsieur Des Cartes