Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Adria Caravan (2)


upravnega odbora novomeške tovarne prikolic    Adria Caravan   .
Anžur naj bi bil pri poskusu sanacije    Adrie Caravan    poskušal zase in za druge protipravno