Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Adonaj (1)


»...Iskirosu, Atanatosu,    Adonaju   , Sadaju, Eloju, Mesiju« - litanija