Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Adlešiči (1)


celo nekaj ur prej s Kresnicami iz    Adlešičev   , oktetom Vitis in odprtjem slikarske