Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Adamic (1)


Miklošič (nem. Miklosich), Adamič (angl.    Adamic   ), Mušič (fr.