Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Adamič (1)


kakršni so Miklošič (nem. Miklosich),    Adamič    (angl. Adamic), Mušič (fr.