Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Ada (10)


   Ada    mu ni šla iz glave.
Povedala je, da ji je ime    Ada    in da hodi od mesta do mesta.
in mirno čakal, da bo prišla baletka    Ada   .
Baletke    Ade    pa ni bilo.
»Kje pa je    Ada   
»   Ada   ?
   Ada    je šla.
   Ada    ga je nekaj časa mirno poslušala, potem
Ampak    Ada   , ta presneta deklina, se je znala tako
75. hiba, 77. pljučka, 80. kitka, 83.    Ada   , 84. ura, 85. parsi, 87. Nord, 88.