Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Acqueville (1)


Delavci iz    Acquevilla   , Liffarda, Pierre‐Ponta in Saint‐Rémyja