Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aceha (1)


lokacije med nekdaj stalno sprtimi sultani    Aceha    in Delija, je tod nastala najbolj pisana