Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Absolut (7)


bom našel skupaj s tem biciklom nek    absolut    v sebi, od koder, iz katerega bom lahko
Iščeš    absolut   , tisto nespremenljivo stalnost, ki
nepremakljive kot gore same, kot večnost,    absolut   , zakon, kar ima seveda svoj vpliv na
- nebo in centralna stupa na vrhu -    absolut   .
vse védenje poosebljal ravno Heglov    Absolut   , ujet v dialektične kategorije svojega
praznina, vesoljni nič, drugega pa    absolut   , vseobsegajoče božanstvo - kajti ”izguba
večnega v čisti svetlobi, neskončnega v    absolutu   , kakor učijo upanišade.