Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abordidžin (1)


Petinosemdeset od sto    Abordidžinov    je danes alkoholikov.